Projectbegeleiding

Projectbegeleiding van bouwwerkzaamheden is essentïeel om te kunnen voldoen aan de tijdsplanning en budgetwensen.

Op veel projecten worden diverse soorten werkzaamheden uitgevoerd, waarbij een goede onderlingen afstemming van het grootste belang is voor alle betrokken partijen

  • opdrachtgever
  • uitvoerder(s)
  • vaklieden
  • eindgebruiker(s)

Op grote bouwprojecten is een bouwdirectie aanwezig, maar in kleine en middelgrote projecten kan dit vaak veel beter of ontbreekt het

Hierdoor ontstaan meestal frustraties, spanningen op de werkvloer, en bij de opdrachtgever, terwijl met een goed doordacht plan de gehele voortgang goed bewaakt kan worden, en het budget en tijdlijn gehaald kunnen worden.

Meer informatie, bel of mail